1200-tallet

Det trettende århundre er århundret som begynner i år 1201 og slutter i år 1300 inklusive.

Hendelser

Fødsel av nye imperier og stater

Betydelige tegn

Pavene fra 1200-tallet

I løpet av det trettende århundre etterfulgte 18 paver hverandre:

Kultur

Litteratur

Historie

Religion

Filosofi

Lov

Universitetet i det trettende århundre

Kunst

Arkitektur

Nye byers fødsel

Vitenskap

Medisin

Matematikk

Teknologi

Nautisk

Økonomi

Inntekter

Folklore på 1200-tallet


Andre prosjekter