Eksperter for kundedialogInternett er en uuttømmelig kilde til kunnskap, også når det gjelder Eksperter for kundedialog. Århundrer og århundrer med menneskelig kunnskap om Eksperter for kundedialog har blitt strømmet inn i nettverket, og fortsetter å bli strømmet ut, og det er nettopp derfor det er så vanskelig å få tilgang til det, siden vi kan finne steder hvor navigering kan være vanskelig eller direkte upraktisk. Vårt forslag er at du ikke blir forliste i et hav av data som refererer til Eksperter for kundedialog og at du kan nå alle visdomshavnene raskt og effektivt.

Med sikte på det målet har vi gjort noe som går utover det åpenbare, ved å samle inn den mest oppdaterte og best forklarte informasjonen om Eksperter for kundedialog. Vi har også ordnet den på en slik måte at lesingen er fornøyelig, med et minimalistisk og behagelig design, som sikrer den beste brukeropplevelsen og kortest lastetid.Vi gjør det enkelt for deg slik at du bare trenger å bekymre deg for å lære alt om Eksperter for kundedialog! Så hvis du tror vi har oppnådd formålet vårt og du allerede vet hva du ville vite om Eksperter for kundedialog, vil vi gjerne ha deg tilbake på disse rolige sjøene i sapientiano.com hver gang din hunger etter kunnskap vekkes igjen.

Spesialister for kundedialog (også spesialist for kundedialog EFZ) er en grunnleggende yrkesopplæring i samsvar med den sveitsiske føderale loven om yrkesopplæring (BBG). De første lærlingene startet høsten 2011.

De nødvendige dokumentene som utdanningsforordningen og utdanningsplanen ble utarbeidet av prosjektgruppen til daværende bransjeforening sammen med Statssekretariatet for utdanning, forskning og innovasjon (SERI). Siden august 2019 har AURIS-foreningen vært ansvarlig for grunnleggende utdanning som en OdA (organisering av arbeidslivet).

jobbprofil

Kundedialogspesialisten anskaffer, rådgiver og ivaretar kunder gjennom hele kundeforholdet.

I løpet av denne tiden anbefaler hun B. kundene om ulike produkter og tjenester, leder salgssamtaler , mottar kundeordrer, spørsmål og klager, behandler dem eller videresender dem til ansvarlige avdelinger.

Kundedialogspesialisten gjennomfører diskusjoner med kunder om deres tilfredshet med selskapet og tjenesten og vinner kunder tilbake. Han kan svare på forskjellige typer kunder individuelt og kommunisere med dem på en tilpasset måte.

Kundedialogspesialisten kan gjennomføre kundemøter på det regionale språket og to fremmedspråk. Han / hun kan analysere en vanskelig situasjon og reflektere over sin egen tilnærming i konfliktsituasjoner og ta tiltak. Han / hun kjenner arbeidsverktøyene til et kontaktsenter og deres egenskaper og vet hvordan de skal brukes.

Fokuset er på personen og kunden, og spesialisten i kundedialog kan bevisst skille seg ut i vanskelige samtalesituasjoner. Han / hun kjenner styrkene og svakhetene i kundene, i kommunikasjon og i stressende situasjoner, og kan håndtere dem på riktig måte og utvikle ferdigheter.

Spesialisten i kundedialog ser på seg selv som selskapets figurhead og utfører sine aktiviteter på en kundeorientert måte. Kundedialogspesialisten er i stand til å gjennomføre kundemøter i henhold til prinsippene for samtalestyring.

opplæring

Treningen varer i tre år. De tre opplæringsstedene er et selskap, en fagskole og kurs mellom selskaper.

Profesjonell kontekst

Relaterte yrker

Beslektede yrker er KV og detaljhandel. Nærheten til disse yrkene lar elevene utvikle seg videre i relaterte yrker på deres videre profesjonelle vei.

Videre opplæringsmuligheter

Spesialisten i kundedialog liker å lære nye ting og kan reagere fleksibelt på situasjoner. Hovedfokuset for opplæringen er kommunikasjon i alle faser av kundekontakt samt service og kundeorientering på en måte som er passende for situasjonen og målgruppen.

Læremidler

I løpet av grunnutdanningen, i tillegg til læremidlene til generell utdanning og språktimer, brukes grenen læremiddel "Im Dialog". Dette læremidlet er skrevet for alle språkregioner og er tilgjengelig på tysk, fransk og italiensk. I tillegg til undervisningsmaterialet er det en mappe for elever som en "notisbok" med mange øvelser, sjekklister og repetisjonsoppgaver.

ÜK-undervisningsmaterialet er tilgjengelig i kursene mellom selskaper.

Avgrensning av aktiviteter i grunnopplæringen fra videreutdanning

Spesialisten for kundedialog har muligheten til å påta seg ansvar i teamet uten å lede personalet:

  • Du kan påta deg rollen som linjetrener med oppgaven å holde de ansatte oppdatert med innovasjoner i prosesser og produktkunnskap. Linjetreneren organiserer også oppfriskningskurs.
  • Skiftleder er ansvarlig for organiseringen av operasjonsplanene og overvåker den jevne driften i kontaktsenteret.
  • De ansatte kan spesialisere seg som prosjektmedarbeidere eller ta på seg ekspertaktiviteter i sitt eget team.

Operasjonell kontekst

Bedriftsstørrelse og organisasjon

Spesialister i kundedialog jobber i store og små organisasjoner. Avdelingen kan ikke nødvendigvis kalles et kontaktsenter, men snarere kundeservice eller kundebehandling.

Mangfold av bruk Eksperter Kundedialog

Takket være flerspråkligheten i Sveits og den landsomfattende kundeservicen, vil ansatte som er begeistret og begavet over språk finne en variert og interessant jobb i vår bransje.

Ansatte som liker å leve servicekonseptet i sitt arbeid og som oppfører seg på en kundeorientert måte overfor forretningspartnere og kolleger, føler seg hjemme i kontaktsentermiljøet.

På den ene siden er aktivitetene tydelig strukturert, på den andre siden er det et krav om å gjennomføre kundemøter uavhengig. De ansatte er spenstige, i stand til multitasking og liker å jobbe i et team. Arbeidet foregår i et miljø av moderne teknologi og styres nøye av strukturer, prosesser og spesifikasjoner. Støtten skjer i nær kontakt med overordnede og kolleger.

Kundeservice kan leveres i forskjellige avdelinger, i faktureringsområdet, i IT-hotline, rådgivning eller i informasjonstjenesten / helpdesk.

arbeidsforhold

Teknologisk utvikling står ikke stille i bransjen. Kommunikasjon med kunden er og blir imidlertid den viktigste aktiviteten. De ansatte jobber i en variert bransje og må vise mye fleksibilitet og selvmotivasjon. Som lærling kan du jobbe på skift og kan utnytte dine fremmedspråkkunnskaper optimalt. De bør være klare til å lære nye ting og ha en sterk forståelse av service og kundeorientering.

Se også

weblenker

Opiniones de nuestros usuarios

Frank Vik

For de som meg som leter etter informasjon om Eksperter for kundedialog, er dette et veldig godt alternativ.

Christina Hansen

Jeg liker siden, og artikkelen om Eksperter for kundedialog er den jeg lette etter.

Kim Stenberg

Jeg var glad for å finne denne artikkelen på Eksperter for kundedialog.