Stamme (taksonomi)

Tribù er, i de vitenskapelige klassifiseringsstudiene av levende former, en mellomliggende taksonomisk kategori mellom underfamilie og slekt . I henhold til de systematiske kriteriene samler stammer deretter slektene som deler en lignende evolusjonshistorie innenfor en familie eller underfamilie.

Stammene representerer en mellomkategori mellom familie og slekt , og brukes av biologer hovedsakelig i de familiene som har spesiell variasjon innenfor.

Stammer har generelt endelsen -ini mens underfamilier generelt har endelsen -inae . For eksempel, i underfamilien Homininae gjenkjenner vi Gorillini- og Hominini -stammene som inkluderer henholdsvis gorillaen og mannen .

Relaterte elementer