Familie (taksonomi)

I biologi , for taksonomiformål , er familien et av nivåene for vitenskapelig klassifisering av levende organismer og andre biologiske enheter, derfor av zoologi , botanikk , protistologi , mykologi , bakteriologi , virologi .

Beskrivelse

I den systemiske organisasjonen er familien underordnet orden og overlegen kjønn . I samme rekkefølge er det derfor en eller flere familier, og hver familie er delt inn i en eller flere slekter.

Inndelingen i slekter kan innledes med den i underfamilier , som i zoologien igjen kan deles inn i stammer .

I zoologi slutter slektsnavn alltid med -idi ( -idae ); den første delen er basert på navnet på den mest representative sjangeren .

Eksempel Familie som tilhører rødnebbanden ( Anas erythrorhyncha ):
Anatidens ( Anatidae ), sammen med de andre ( Anhimidae , Anseranatidae ) er en av familiene som tilhører ordenen Anseriformes ( Anseriformes ). Denne familien er videre delt inn i underfamiliene Anserinae , Anatinae , etc. Sistnevnte underfamilie er videre delt inn i stammer : Tadornini , Anatini . Anatini - stammen inkluderer slektene Anas , Tachyeres ; hver av dem videre delt inn i arter .

Relaterte elementer