Økonomisk sektor

En økonomisk sektor , i økonomi , indikerer hver mulig måte å kombinere ulike økonomiske aktiviteter i henhold til vanlige egenskaper. For eksempel skiller FNs ESCAP [ 1] energisektoren fra transportsektoren , naturressurser fra kommunikasjon , etc.

Underavdelingen ble opprinnelig studert av Colin Clark og Jean Fourastié i 1940 med loven om de tre klassifikasjonssektorene som skiller primærsektoren ( landbruk ), fra sekundærsektoren ( industri ) og fra tertiærsektoren (tjenester); det er også en fjerde sektor som er høyteknologi. Like viktig er skillet mellom offentlig og privat sektor .

Inndelingen i økonomiske sektorer brukes deretter i finans for diversifisering av investeringer i henhold til en bestemt aktivaallokering .

Merknader

  1. ^ FNs økonomiske og sosiale kommisjon for Asia og Stillehavet

Relaterte elementer

Andre prosjekter