Bedriftsgruppe

Et selskapskonsern (også en gruppe av selskaper ), i forretningsrett , er et sett av selskaper knyttet til hverandre i kraft av et kontrollforhold fra et morselskap ( holding ).

Funksjoner

En gruppe er vanligvis definert som et sett med enheter autonome fra et juridisk synspunkt, underlagt en enkelt økonomisk enhet. Kontroll kan utøves:

Ofte forveksles begrepet "gruppe" med begrepet "holding". En gruppe er en gruppe selskaper ledet av en finansiell beholdning , som er et selskap i seg selv, med det formål å ta aksjeposter.

Type grupper

Det finnes ulike klassifiseringer av bedriftsgrupper, som igjen inneholder ulike typer grupper, identifisert av ulike forfattere, økonomer og jurister. De vanligste er følgende:

I verden

Italia

Den italienske sivilloven gir ikke en organisk definisjon av en bedriftsgruppe, men utvikler emnet ved å håndtere spørsmålet om kontroll. lovvedtaket 17. januar 2003, n. 6 introduserte en generisk disiplin. Morselskapene inkluderer :

Relaterte elementer

Andre prosjekter