UniversitetsbibliotekInternett er en uuttømmelig kilde til kunnskap, også når det gjelder Universitetsbibliotek. Århundrer og århundrer med menneskelig kunnskap om Universitetsbibliotek har blitt strømmet inn i nettverket, og fortsetter å bli strømmet ut, og det er nettopp derfor det er så vanskelig å få tilgang til det, siden vi kan finne steder hvor navigering kan være vanskelig eller direkte upraktisk. Vårt forslag er at du ikke blir forliste i et hav av data som refererer til Universitetsbibliotek og at du kan nå alle visdomshavnene raskt og effektivt.

Med sikte på det målet har vi gjort noe som går utover det åpenbare, ved å samle inn den mest oppdaterte og best forklarte informasjonen om Universitetsbibliotek. Vi har også ordnet den på en slik måte at lesingen er fornøyelig, med et minimalistisk og behagelig design, som sikrer den beste brukeropplevelsen og kortest lastetid.Vi gjør det enkelt for deg slik at du bare trenger å bekymre deg for å lære alt om Universitetsbibliotek! Så hvis du tror vi har oppnådd formålet vårt og du allerede vet hva du ville vite om Universitetsbibliotek, vil vi gjerne ha deg tilbake på disse rolige sjøene i sapientiano.com hver gang din hunger etter kunnskap vekkes igjen.

Et universitetsbibliotek (UB) er et bibliotek som er tildelt et universitet som et sentralt serviceanlegg. I motsetning til spesialbibliotekene til de enkelte fakultetene eller instituttene, som konsentrerer seg om litteratur i sitt respektive fagområde, inkluderer beholdningene til et universitetsbibliotek grunnleggende litteratur om alle fagområder, selv om disse ikke undervises på universitetet. Den tekniske spesialiseringen i instituttbibliotekene tilsvarer etablering av spesielle samlingsområder på universitetsbibliotekets nivå , som tematisk knytter til ett eller flere av emnene som undervises ved universitetet, og hvor universitetsbiblioteket prøver å inkludere alle publikasjoner som vises over hele verden på innsamlingsområdet i sine beholdninger å registrere. Spesielle innsamlingsområder blir gradvis erstattet av spesialiserte informasjonstjenester for vitenskap .

Den Harvard University Library er 16,8 millioner bøker, den største universitetsbiblioteket i verden.

Hovedoppgave

Hovedoppgaven til Universitetsbiblioteket er å gjøre det mulig for lærere og studenter å innhente informasjon om den nåværende kunnskapen i en disiplin, samt om den historiske utviklingen av denne kunnskapen så omfattende som mulig. Det forsyner hovedsakelig både studentene og professorene og deres assistenter med faglitteratur , men også med andre arbeider.

organisasjonsstruktur

En UB er delt inn i flere avdelinger. Det er ofte en lærebokssamling der det bare er ofte etterspurte (standard) bøker, som er tilgjengelige i mange eksemplarer per tittel (seriekopier) og som ofte anbefales i forelesningene, mens det i hovedbiblioteket vanligvis bare er ett eksemplar av en bok ervervet til fordel for større beholdning.

Videre har et bibliotek en stort sett omfattende samling av tidsskrifter, som ofte blir gjort tilgjengelig i et spesielt journallesesal, der man kan finne aktuelle utgaver og eldre volumer av spesialtidskrifter.

Noen ganger er universitetsarkivet også knyttet til et universitetsbibliotek, der universitetet lagrer filer og andre dokumenter som gir informasjon om universitetets historie. Arkivet er ikke tilknyttet utlånsselskapet. Imidlertid kan beholdningene på forespørsel brukes til vitenskapelige studier.

I tillegg til lagerstyring og organiseringen av utlånsvirksomheten, har et bibliotek vanligvis også et verksted der bokbinding utføres. Dette gjelder regelmessig binding av tidsskriftutgaver til årlige volumer, men av og til også produksjon av harde omslag for paperbacks eller paperbacks for å gi disse bøkene tilstrekkelig mekanisk stabilitet. I noen UB er det også høyt spesialiserte restaureringsverksteder hvis oppgave det er å redde bøker som har blitt mye brukt eller skadet av syre fra ødeleggelse.

Lesesaler gir brukerne direkte tilgang til eksisterende bibliotekhold. Den nærvær opptelling av et universitet bibliotek , ofte gamle og verdifulle eksemplarer, kan vanligvis bare vises der. Grunnleggende arbeider, særlig oppslagsverk og bibliografier, plasseres direkte på lesesalen.

Det er også mulig å lage ditt eget arbeid i et universitetsbibliotek. Mange UB-er gir brukerne såkalte karrell spesielt for dette formålet . I disse lesebåsene kan du skrive ditt eget vitenskapelige arbeid , f.eks. B. Avhandlinger , kan behandles uforstyrret. Et universitetsbibliotek som er preget av et økt antall studentarbeidsplasser blir referert til som et "arbeidsbibliotek".

Lagerlogistikk og bruk

En viktig forskjell mellom UB og filialbibliotekene som ligger i lagerlogistikken: Mens biblioteker nesten alltid har beholdning i det åpne tilgangsområdet , gjelder dette kun universitetsbibliotekene på en veldig begrenset måte. I mange UB-er oppbevares store deler av varelageret i et magasin som er utilgjengelig for publikum. Årsaken til denne typen lager ligger i mengden og plassen som kreves for aksjene som skal forvaltes: Universitetsbibliotekets gamle og tradisjonelle universiteter har beholdninger på flere millioner enheter som bare kan administreres effektivt ved hjelp av moderne logistikkonsepter . En slik administrasjon er ikke kompatibel med brukernes direkte tilgang til varelageret, selv om noen UB-er gjør minst deler av magasinene tilgjengelige for brukerne.

Aksjene som er oppbevart i magasinet er derfor bare tilgjengelig via de forskjellige katalogene og blir bedt om utlån eller inspeksjon. Den faktiske tilgangen til magasinbeholdningen blir deretter utført av UB-personalet, og de forespurte titlene blir gjort tilgjengelig for henting på lånepunktet med en forsinkelse på vanligvis noen få timer opp til en dag. Der kan de hentes på presentasjon av bibliotekkortet utstedt av universitetsbiblioteket og lånes hjemmefra i en begrenset periode eller brukes på lesesalene.

I tillegg til læreboksamlingene har nyere universitetsbiblioteker, i noen tilfeller, omfattende open access-beholdninger som er systematisk organisert. Bøker som ikke er i egen beholdning kan bestilles av brukere av et bibliotek via fjernlån . Mange universitetsbiblioteker gjør også deler av beholdningen tilgjengelig digitalt på Internett.

Bruk er vanligvis gratis for studenter ved det respektive universitetet, men det påløper ofte et gebyr for andre brukere. I Tyskland har i det minste universitetsmedlemmer tilgang, men ofte også akademikere generelt, i noen land også allmennheten, spesielt hvis universitetsbibliotekene utfører andre offentlige oppgaver.

Verdifulle bøker

Mange universitetsbiblioteker har spesielle samlinger som avviker fra normale biblioteksbesittelser når det gjelder materiale, alder, opprinnelse eller spesielt innhold. Disse inkluderer verdifulle bøker (såkalte cimilies ), f.eks. B. middelalderske manuskripter også fremragende bok- eller kulturhistoriske trykk eller enkeltark. Tilgang til slike verk er strengt begrenset. Utlån til hjemmet ditt er generelt ekskludert, bruk er tillatt (hvis i det hele tatt) bare i rom som er reservert for dette formålet i UB-bygningen, og kan være underlagt ytterligere betingelser for å beskytte de verdifulle bøkene mot forfall.

Se også

weblenker

Wiktionary: Universitetsbibliotek  - forklaringer på betydninger, ordets opprinnelse, synonymer, oversettelser

Individuelle bevis

  1. Biblioteker ved universiteter og tekniske høyskoler. (PDF; 1,37 MB) Vogel, Bernd; Cordes, Silke, 24. juni 2008, s. 26 , åpnet 21. mai 2014 .
  2. Lukas C. Gundling: Om tilgang til og bruk av universitetsbiblioteker . I: Journal for State Constitutional Law and State Administrative Law (ZLVR) 2/2021, s. 4653. ( online ).

Opiniones de nuestros usuarios

Kristine Wang

Det stemmer. Gir nødvendig informasjon om Universitetsbibliotek.

Robert Sande

Informasjonen om Universitetsbibliotek er veldig interessant og pålitelig, som resten av artiklene jeg har lest så langt, som allerede er mange, fordi jeg har ventet på Tinder-datoen min i nesten en time og den vises ikke, så det gir meg som har reist meg opp. Jeg benytter anledningen til å legge igjen noen stjerner for selskapet og drite på livet mitt.

Grete Tollefsen

Oppføringen på Universitetsbibliotek har vært veldig nyttig for meg.

Linda Syvertsen

Det er en god artikkel om Universitetsbibliotek. Den gir nødvendig informasjon, uten utskeielser.