Trade press arbeidInternett er en uuttømmelig kilde til kunnskap, også når det gjelder Trade press arbeid. Århundrer og århundrer med menneskelig kunnskap om Trade press arbeid har blitt strømmet inn i nettverket, og fortsetter å bli strømmet ut, og det er nettopp derfor det er så vanskelig å få tilgang til det, siden vi kan finne steder hvor navigering kan være vanskelig eller direkte upraktisk. Vårt forslag er at du ikke blir forliste i et hav av data som refererer til Trade press arbeid og at du kan nå alle visdomshavnene raskt og effektivt.

Med sikte på det målet har vi gjort noe som går utover det åpenbare, ved å samle inn den mest oppdaterte og best forklarte informasjonen om Trade press arbeid. Vi har også ordnet den på en slik måte at lesingen er fornøyelig, med et minimalistisk og behagelig design, som sikrer den beste brukeropplevelsen og kortest lastetid.Vi gjør det enkelt for deg slik at du bare trenger å bekymre deg for å lære alt om Trade press arbeid! Så hvis du tror vi har oppnådd formålet vårt og du allerede vet hva du ville vite om Trade press arbeid, vil vi gjerne ha deg tilbake på disse rolige sjøene i sapientiano.com hver gang din hunger etter kunnskap vekkes igjen.

Handelspresse ( engelsk handelspresse ) er presseforhold , spesielt rettet mot universitetspublikum. Målet og oppgaven med fagpressearbeid er å formidle informasjon , spesielt om nye funn, utvikling (f.eks. Teknisk natur) og deres effekter på den relevante spesialistpublikum. For dette formålet henvender den seg til utvalgte spesialmedier hvis innhold fokuserer på det respektive fagområdet for å nå de ønskede mottakerne.

beskrivelse

Handelspressearbeid er en journalistisk-redaksjonell disiplin som ligger mellom de respektive spesialistinformasjonskildene (som selskaper, forskningsinstitusjoner, myndigheter og administrasjoner) og spesialmediene som formidler av denne informasjonen. Den brukes hovedsakelig av spesialiserte PR-byråer , f.eks. Dette gjøres delvis av (frilans) journalister eller av interne ansatte (vanligvis ved større institusjoner).

De redaksjoner av PR-byråer består av velutdannede redaktører og spesialister som har kunnskap og ferdigheter i de respektive bransjer, tekniske termer og emner. De er der for å presentere komplekst innhold på en enkel og forståelig måte for mottakerne og den respektive målgruppen.

Mens det klassiske fagpressen nesten utelukkende søkte distribusjon via trykte medier , utvides det i dag i økende grad til ytterligere informasjonskanaler, spesielt på Internett .

Instrumenter

Hovedfokus for fagpressearbeidet er skriving av velbegrunnede, medievennlige og målgruppespesifikke tekster, spesialartikler og pressemeldinger som for eksempel kan håndtere innovasjoner, innovative prosesser eller nye produkter. Spesielt brukes de klassiske journalistiske stilene, for eksempel meldinger , rapporter eller (på stedet) rapporter . De suppleres med forskjellige analoge (f.eks. Bilder, grafikk, diagrammer) og digitale medier (f.eks. Videoklipp, animasjoner) for bruk i trykt eller online virksomhet. I oppfatningen, opprettelsen og produksjonen av fagpressearbeidet og informasjons- og dialogmediene som utfyller det, er det også et spørsmål om å oppnå, i beste fall, en skreddersydd kommunikasjonsstrategi på grunnlag av hvilken innholdet kan formidles på tvers av media .

For distribusjon i spesialismediemarkedet og innenfor spesialistpublikumet utarbeider et byrå for spesialistpressearbeid de passende pressedistribusjonslister. Videre brukes planlegging og organisering av fagpressekonferanser , organisering av bedriftsbesøk og lignende innenfor fagpressearbeid.

betydning

I 2015 representerte spesialiserte medier (trykte og digitale) den mest brukte mediekategorien for profesjonelle beslutningstakere på 94% og tjener dem derfor som den viktigste informasjonskilden. Følgelig brukes spesialtidskrifter intensivt og er en del av det daglige arbeidet ( B2B Beslutningstaker Analyse 2015 / 16).

Avslutningsvis er spesialistmediarbeid en viktig del av konsistent bedriftskommunikasjon og er spesielt troverdig på grunn av kravet. Handelspressetekster blir sett på som en viktig informasjonskanal, som meningsdannende og bildefremmende. Gode tekster kan øke produktbevisstheten og utdype produktkunnskapen i målgruppen.

diskusjon

Avhengig av hvordan du ser på det, har fagpressearbeid forskjellige verdier for de forskjellige involverte partene. Bedrifter ser dem ofte som utelukkende tilordnet markedsføring og dermed som et rent salgsmarkedsrelatert instrument. Spesialmediene må derimot overholde strenge konkurranserettregler som forbyr dem å blande reklame og journalistisk innhold. Derfor tilbyr spesialiserte PR-byråer ytterligere medietjenester (planlegging, design, plassering av reklame inkludert budsjettstyring) uavhengig av fagpressearbeidet . Arbeidet til fagpressen og handelsjournalistene nyter stor takknemlighet i spesialpublikummet.

litteratur

weblenker

Individuelle bevis

  1. a b c Georg-Volkmar Graf Zedwitz Arnim: Gjør godt og snakk om det . Deutscher Instituts-Verlag, Köln 1978, ISBN 3-88054-309-7 , s. 193 .
  2. Sebastian Arnold: Å skaffe byggekontrakter vellykket: Veiledning til profittorientert anskaffelse . Vieweg, Braunschweig / Wiesbaden 2002, ISBN 978-3-528-11650-7 .
  3. Handelspresse arbeid. 2017, åpnet 23. november 2013 .
  4. ^ Silke Balsys: PR i mellomstore selskaper . Diplomica Verlag, 2001, ISBN 978-3-8324-7086-9 , s. 110 .
  5. Tysk handelspresse: B2B beslutningstakeranalyse 2015/16. 2016, åpnet 23. november 2017 .
  6. Le Hartleben, Ralph Erik.: Annonsekonsept og orientering: en praktisk guide for å lage målgruppespesifikke reklame- og kommunikasjonskonsepter . 2., revidert og betydelig utvidet Publicis, Erlangen 2004, ISBN 978-3-89578-607-5 .
  7. Lies, jan.: Compact Lexicon PR 2000 Slå opp, forstå, bruk ord . 1. utgave 2016. Gabler, Wiesbaden 2016, ISBN 978-3-658-08742-5 .

Opiniones de nuestros usuarios

Lise Sunde

Det stemmer. Gir nødvendig informasjon om Trade press arbeid.

Martha Fredriksen

Informasjonen som gis om Trade press arbeid er sann og veldig nyttig. Bra.

Lisbeth Nguyen

Denne oppføringen om Trade press arbeid var akkurat det jeg ønsket å finne.

Anders Madsen

Informasjonen om Trade press arbeid er veldig interessant og pålitelig, som resten av artiklene jeg har lest så langt, som allerede er mange, fordi jeg har ventet på Tinder-datoen min i nesten en time og den vises ikke, så det gir meg som har reist meg opp. Jeg benytter anledningen til å legge igjen noen stjerner for selskapet og drite på livet mitt.