Spesialist innen helse- og sosialtjenesterInternett er en uuttømmelig kilde til kunnskap, også når det gjelder Spesialist innen helse- og sosialtjenester. Århundrer og århundrer med menneskelig kunnskap om Spesialist innen helse- og sosialtjenester har blitt strømmet inn i nettverket, og fortsetter å bli strømmet ut, og det er nettopp derfor det er så vanskelig å få tilgang til det, siden vi kan finne steder hvor navigering kan være vanskelig eller direkte upraktisk. Vårt forslag er at du ikke blir forliste i et hav av data som refererer til Spesialist innen helse- og sosialtjenester og at du kan nå alle visdomshavnene raskt og effektivt.

Med sikte på det målet har vi gjort noe som går utover det åpenbare, ved å samle inn den mest oppdaterte og best forklarte informasjonen om Spesialist innen helse- og sosialtjenester. Vi har også ordnet den på en slik måte at lesingen er fornøyelig, med et minimalistisk og behagelig design, som sikrer den beste brukeropplevelsen og kortest lastetid.Vi gjør det enkelt for deg slik at du bare trenger å bekymre deg for å lære alt om Spesialist innen helse- og sosialtjenester! Så hvis du tror vi har oppnådd formålet vårt og du allerede vet hva du ville vite om Spesialist innen helse- og sosialtjenester, vil vi gjerne ha deg tilbake på disse rolige sjøene i sapientiano.com hver gang din hunger etter kunnskap vekkes igjen.

Sertifisert spesialist i helse- og sosialtjenester er en kommersiell kvalifikasjon anerkjent i henhold til offentlig rett, som oppnås etter vellykket gjennomføring av en videreutdanningseksamen ved det ansvarlige kammer for handel og industri (IHK) på grunnlag av yrkesopplæringsloven og forordningen om eksamen for den anerkjente opplæringskvalifiseringen som sertifisert spesialist i helse - og sosiale forhold og sertifisert spesialist i helse og sosiale forhold fra 21. juli 2011.

Med denne forskriften ble den tidligere videregående opplæringen for å bli spesialist i sosial- og helsesektoren omorganisert, og opplæringsinnholdet og eksamenskriteriene ble redesignet. Det tyske handelskammeret (DIHK) laget en rammeplan med læringsmål, som kan fås fra DIHK-Verlag. Undersøkelser i henhold til denne nye lovforordningen pågår allerede, men undersøkelser for den "gamle" spesialisten innen sosial og helsevesen kan også gjennomføres frem til 31. juli 2015.

Spesialistene innen helse- og sosialtjenester jobber i forskjellige områder og institusjoner i helsesystemet, for eksempel på sykehus , helsesentre, rehabiliterings- og spa-fasiliteter, bo- og sykehjem og helseforsikringsselskaper og er i stand til å løse drifts- og personaladministrasjonsoppgaver uavhengig .

Treningsinnhold

Rammeplanen utarbeidet av DIHK og forskriften om eksamen for å bli spesialist i helse- og sosialtjenester ser anskaffelsen av bransjespesifikk spesialistkunnskap og utvikling av praktiske og teoretiske ferdigheter som læringsmål.

Fokuset er på:

 1. Planlegging, organisering, kontroll, overvåking og optimalisering av operasjonelle prosesser
 2. Anskaffelse, ledelse og utvikling av personell og kvalifisering av ansatte gjennom opplæring og videreutdanning
 3. Styring av kommunikasjonsfokus
 4. Registrering av tjenestelagringsprosesser, bestemmelse, tolkning og vurdering av kontrollrelevante data samt bruk av kontrollinstrumenter
 5. Utvikle og forme bedriftens mål og strategier, forberede og implementere bedriftsbeslutninger
 6. Utarbeidelse av økonomi- og investeringsplanlegging, utvikling og implementering av finansierings- og investeringskonsepter
 7. Kontroll og optimalisering av kvalitetsstyringsprosesser
 8. Planlegging, organisering, koordinering, overvåking og evaluering av prosjekter
 9. Planlegging og gjennomføring av markedsføringstiltak

Treningens varighet

DIHK-rammeverket anbefaler et undervisningsvolum på 600 undervisningstimer. Utdanningsinstitusjonene tilbyr kurs mellom tre og 24 måneder; Deltakelse i et kurs er imidlertid ikke obligatorisk for opptak til eksamen.

Opptakskrav

Følgende profesjonelle praksis er gyldige forutsetninger for å oppnå yrkestittelen spesialist i helse- og sosialtjenester :

 1. Vellykket gjennomføring av kommersiell, administrativ, medisinsk eller manuell opplæring i helse- og sosialtjenester og påfølgende ett års yrkeserfaring i helse- og sosialtjenester
 2. Vellykkede universitetsstudier og minst to års yrkeserfaring i helse- og sosialinstitusjoner
 3. Vellykket gjennomføring av et annet kommersielt, administrativt eller innenlands opplæringsyrke og en påfølgende to års yrkeserfaring i helse- og sosialinstitusjoner
 4. Minst fem års yrkeserfaring i helse- og sosialinstitusjoner

Oppfyllelsen av opptakskravene må bare bevises på eksamenstidspunktet. Dette betyr at opplæringsperioder også delvis eller fullstendig kan krediteres som bevis på yrkeserfaring.

Struktur og gjennomføring av eksamen

Avsluttende eksamener er regulert av ensartede lovbestemmelser i yrkesopplæringsloven og forskriften om eksamen for å bli spesialist innen helse og sosiale forhold, og utføres landsdekkende av komiteene til det ansvarlige handelskammeret skriftlig og muntlig. Testen vedrører følgende aktivitetsområder:

 1. Planlegging, kontroll og overvåking av operasjonelle prosesser
 2. Styring av kvalitetsstyringsprosesser
 3. Design av grensesnitt og prosjekter
 4. Kontrollere og overvåke forretningsprosesser og ressurser
 5. Ledelse og utvikling av personell
 6. Planlegging og gjennomføring av markedsføringstiltak

weblenker

Individuelle bevis

 1. DIHK rammeplan "Sertifisert spesialist i helse- og sosialtjenester"

Opiniones de nuestros usuarios

Arild Holen

For de som meg som leter etter informasjon om Spesialist innen helse- og sosialtjenester, er dette et veldig godt alternativ.

Britt Myrvang

Det er en god artikkel om Spesialist innen helse- og sosialtjenester. Den gir nødvendig informasjon, uten utskeielser.