Spesialist for innkjøp og logistikk



Internett er en uuttømmelig kilde til kunnskap, også når det gjelder Spesialist for innkjøp og logistikk. Århundrer og århundrer med menneskelig kunnskap om Spesialist for innkjøp og logistikk har blitt strømmet inn i nettverket, og fortsetter å bli strømmet ut, og det er nettopp derfor det er så vanskelig å få tilgang til det, siden vi kan finne steder hvor navigering kan være vanskelig eller direkte upraktisk. Vårt forslag er at du ikke blir forliste i et hav av data som refererer til Spesialist for innkjøp og logistikk og at du kan nå alle visdomshavnene raskt og effektivt.

Med sikte på det målet har vi gjort noe som går utover det åpenbare, ved å samle inn den mest oppdaterte og best forklarte informasjonen om Spesialist for innkjøp og logistikk. Vi har også ordnet den på en slik måte at lesingen er fornøyelig, med et minimalistisk og behagelig design, som sikrer den beste brukeropplevelsen og kortest lastetid.Vi gjør det enkelt for deg slik at du bare trenger å bekymre deg for å lære alt om Spesialist for innkjøp og logistikk! Så hvis du tror vi har oppnådd formålet vårt og du allerede vet hva du ville vite om Spesialist for innkjøp og logistikk, vil vi gjerne ha deg tilbake på disse rolige sjøene i sapientiano.com hver gang din hunger etter kunnskap vekkes igjen.

En sertifisert spesialist for innkjøp og logistikk i Tyskland er en offentlig anerkjent kvalifikasjon på masternivå , som ble tildelt etter vellykket fullføring av funksjonsrelatert kommersiell avansert opplæring i samsvar med yrkesopplæringsloven . Den landsdekkende undersøkelsen ble utført på grunnlag av en spesiell lovbestemt forskrift for eksamenskomiteen til et handelskammer (IHK).

På vegne av Federal Ministry of Education and Research (BMBF) ble det laget regler for videregående opplæring for videregående opplæringskurs for sertifisert spesialist for innkjøp og sertifisert spesialist for logistikksystemer , som skal erstatte spesialisten for innkjøp og logistikk på mellomlang sikt, og hver har uavhengig, sektorovergripende opplæring for eksperter innen innkjøp og eksperter innen logistikk. For dette formål oppnevnte forstanderskapet for tysk virksomhet for yrkesutdanning (KWB) en ekspertgruppe i 2012, der representanter for ulike fagforeninger og innkjøpseksperter fra flere industribedrifter var representert som gjennomførte denne omorganiseringsprosedyren .

Arbeidsområder og oppgaver

Sertifiserte spesialister for innkjøp og logistikk er kvalifiserte til å utføre følgende oppgaver uavhengig og ansvarlig:

 • Planlegging, kontroll og planlegging i innkjøps- og logistikkprosesser
 • Innkjøp av markedsføring, utforming av leverandørforhold, gjennomføring av forhandlinger og inngåelse av kontrakter
 • Utvikling og implementering av logistikkonsepter inkludert strategiske analyser av logistikkjeden i selskapet
 • Lede ansatte og implementere team- og prosjektledelse
 • Realisering av kontroll og kvalitetsstyring innen innkjøp og logistikk

Faglige kvalifikasjonsfelt (eksamensfag)

Cross-action kvalifikasjoner

 • Innkjøpspolitikk og innkjøpsmarkedsføring
 • Logistikk og logistikkstrategier
 • Bedriftsledelse og kvalitetsstyring innen innkjøp og logistikk
 • Juridisk strukturering innen innkjøp og logistikk
 • Personalledelse, team- og prosjektledelse

Handlingsspesifikke kvalifikasjoner

Innkjøp

 • Innkjøpsstrategier / anskaffelsesmarkedsføring
 • Innkjøpsforberedelse / innkjøpsbehandling
 • Pris- og verdianalyse
 • Kjøpsforhandlinger / kjøpekontrakter inkludert spesielle kontrakter
 • Innkjøpskontroll

logistikk

 • Materiell planlegging / behovsvurdering
 • Innkommende varer / kvalitetskontroll
 • Lagerstyring, kontroll og administrasjon
 • Transport / kontrakter
 • Logistikk kontrollerende
 • Planlegging

Juridisk regulering

Den potensielle sertifiserte spesialisten innen innkjøp og logistikk måtte bevise relevant spesialkunnskap i en offentligrettslig eksamen i samsvar med opplæringsforordningen. Det utstedes et sertifikat for bestått eksamen.

Opptakskrav

Opptak til eksamen for å bli en sertifisert spesialist for innkjøp og logistikk gis til alle som har bestått en avsluttende eksamen i et anerkjent yrkesopplæringsyrke og deretter minst to års yrkeserfaring innen innkjøp eller logistikk eller en tilsvarende kvalifikasjon. Innholdsmessig må profesjonell praksis ha betydelige forbindelser til oppgavene innen innkjøp eller logistikk. Med tilsvarende lengre yrkeserfaring er opptak til eksamen også mulig uten tidligere faglig kvalifikasjon.

Se også

weblenker

Individuelle bevis

 1. siden 2013 forskrift om eksamen for den anerkjente videregående opplæringskvalifikasjonen Sertifisert forretningsadministrator for innkjøp og sertifisert forretningsadministrator for innkjøp
 2. Siden 2013 Forordning om eksamen for anerkjent videregående opplæring Sertifisert spesialist for logistikksystemer og Sertifisert spesialist for logistikksystemer
 3. BMBF ( Memento av den opprinnelige fra 04.01.2013 i Internet Archive ) Omtale: The arkivet koblingen ble satt inn automatisk og har ennå ikke blitt sjekket. Vennligst sjekk originalen og arkivlenken i henhold til instruksjonene, og fjern deretter denne meldingen. Nylig organiserte lærlinger fra 1. august 2012  @1@ 2Mal: Webachiv / IABot / www.bmbf.de
 4. ^ Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen eV Utkast til den nye forskriften for anerkjent videregående opplæring
 5. Fram til 2013 Forordning om eksamen for anerkjent kvalifisering Sertifisert spesialist i innkjøp og logistikk / Sertifisert spesialist i innkjøp og logistikk

Opiniones de nuestros usuarios

Gerd Tveit

Jeg har funnet informasjonen jeg har funnet om Spesialist for innkjøp og logistikk veldig nyttig og morsom. Hvis jeg måtte sette et 'men', kan det være at den ikke er inkluderende nok i sin ordlyd, men ellers er den flott.

Roar Larsen

Fin artikkel fra Spesialist for innkjøp og logistikk.

Ragnar Hammer

Endelig! Nå for tiden ser det ut til at hvis de ikke skriver artikler på ti tusen ord, er de ikke fornøyde. Herrer innholdsforfattere, dette JA er en god artikkel om Spesialist for innkjøp og logistikk.

Kurt Aas

Artikkelen om Spesialist for innkjøp og logistikk er fullstendig og godt forklart. Jeg ville ikke legge til eller fjerne et komma.