Fagforening for industri- og regnvannsbrukInternett er en uuttømmelig kilde til kunnskap, også når det gjelder Fagforening for industri- og regnvannsbruk. Århundrer og århundrer med menneskelig kunnskap om Fagforening for industri- og regnvannsbruk har blitt strømmet inn i nettverket, og fortsetter å bli strømmet ut, og det er nettopp derfor det er så vanskelig å få tilgang til det, siden vi kan finne steder hvor navigering kan være vanskelig eller direkte upraktisk. Vårt forslag er at du ikke blir forliste i et hav av data som refererer til Fagforening for industri- og regnvannsbruk og at du kan nå alle visdomshavnene raskt og effektivt.

Med sikte på det målet har vi gjort noe som går utover det åpenbare, ved å samle inn den mest oppdaterte og best forklarte informasjonen om Fagforening for industri- og regnvannsbruk. Vi har også ordnet den på en slik måte at lesingen er fornøyelig, med et minimalistisk og behagelig design, som sikrer den beste brukeropplevelsen og kortest lastetid.Vi gjør det enkelt for deg slik at du bare trenger å bekymre deg for å lære alt om Fagforening for industri- og regnvannsbruk! Så hvis du tror vi har oppnådd formålet vårt og du allerede vet hva du ville vite om Fagforening for industri- og regnvannsbruk, vil vi gjerne ha deg tilbake på disse rolige sjøene i sapientiano.com hver gang din hunger etter kunnskap vekkes igjen.

The Professional Association drift og regnvann høsting eV (FBR) er en landsomfattende forening for interessene til overvannshåndtering , særlig bruk av regnvann , industriell bruk av vann, regnvann infiltrasjon begynner. Fbr forstår sin oppgave i betydningen av en bestemmelse for fremtiden og tar hensyn til alle aspekter av vann- og klimavern samt vitenskap og forskning. Som en ideell, politisk og økonomisk uavhengig organisasjon, jobber den med fokus på feltet desentralisert vannforvaltning.

historie

Fbr ble grunnlagt i Darmstadt i 1995 . Motivasjonen for etableringen i november 1995 var den kontroversielle og til dels irrelevante diskusjonen om bruk av regnvann, behovet for koordinering og markedsføring av forskning og utvikling samt innsamling og formidling av informasjon. En viktig konsensus fra stiftelsesgruppen var en felles og objektiv holdning til drift og bruk av regnvann, gjennom hvilken denne teknologien til slutt burde fremmes. Interesserte parter bør ha en sentral institusjon gjennom fagforeningen for å skaffe informasjon og videreutdanning, men også få muligheten til å bli kjent med andre mennesker fra operasjons- og regnvannsbruk.

oppgaver

Formålet med foreningen er å bevare den naturlige vannbalansen , å spare drikkevann og redusere avløpsvann, med tanke på alle aspekter av miljøvern og å samle de som er aktive og interesserte innen drift og regnvannsbruk, regnvannshåndtering og bevaring av den naturlige vannsyklusen .

Fokus for aktiviteten er utvikling og oppdatering av spesialpublikasjoner, samarbeid om fagspesifikke standarder og utveksling av informasjon mellom interesserte i emnet. For dette formålet holder fbr konferanser og seminarer og er til stede på de aktuelle messene. I tillegg utgir fbr magasinet fbr-wasserspiegel fire ganger i året med artikler og informasjon, samt bøker i fbr-serien om operasjonelt og regnvannsbruk med uregelmessige intervaller.

Blad

Foreningsmagasinet fbr-wasserspiegel vises kvartalsvis og informerer fagverdenen om temaer knyttet til regnvannsbruk, regnvannshåndtering, resirkulering av gråvann, håndtering av regnvann i byer og kommuner samt informasjon og rapporter fra industrien. Fbr-markedsoversikten over bruk av regnvann og regnvannshåndtering blir også publisert hvert annet år.

weblenker

Opiniones de nuestros usuarios

Erik Sandberg

Informasjonen som gis om Fagforening for industri- og regnvannsbruk er sann og veldig nyttig. Bra.

Per Nilssen

Jeg vet ikke hvordan jeg kom til denne Fagforening for industri- og regnvannsbruk artikkelen, men jeg likte den veldig godt.

Camilla Foss

Oppføringen på Fagforening for industri- og regnvannsbruk har vært veldig nyttig for meg.