Faddeev Popov spøkelserInternett er en uuttømmelig kilde til kunnskap, også når det gjelder Faddeev Popov spøkelser. Århundrer og århundrer med menneskelig kunnskap om Faddeev Popov spøkelser har blitt strømmet inn i nettverket, og fortsetter å bli strømmet ut, og det er nettopp derfor det er så vanskelig å få tilgang til det, siden vi kan finne steder hvor navigering kan være vanskelig eller direkte upraktisk. Vårt forslag er at du ikke blir forliste i et hav av data som refererer til Faddeev Popov spøkelser og at du kan nå alle visdomshavnene raskt og effektivt.

Med sikte på det målet har vi gjort noe som går utover det åpenbare, ved å samle inn den mest oppdaterte og best forklarte informasjonen om Faddeev Popov spøkelser. Vi har også ordnet den på en slik måte at lesingen er fornøyelig, med et minimalistisk og behagelig design, som sikrer den beste brukeropplevelsen og kortest lastetid.Vi gjør det enkelt for deg slik at du bare trenger å bekymre deg for å lære alt om Faddeev Popov spøkelser! Så hvis du tror vi har oppnådd formålet vårt og du allerede vet hva du ville vite om Faddeev Popov spøkelser, vil vi gjerne ha deg tilbake på disse rolige sjøene i sapientiano.com hver gang din hunger etter kunnskap vekkes igjen.

Spirit felter eller også Faddejew Popow sprit (etter Ludwig Faddejew og Wiktor Popow ) er unphysical felt som oppstår i kvantisering av gaugeteorier i banen integral formalismen. De ble først brukt av Richard Feynman .

De spøkelser er rester etter den matematiske behandling av ikke-Abelsk gaugeteorier ( Yang-Mills teori ). I baneintegralet er alle vektorpotensialer integrert, inkludert de som er ekvivalente på grunn av friheten fra kalibrering. Dette kompenseres for i Faddejew-Popow-formalismen ved å introdusere nye skalære felt, spøkelsene . Disse vises bare i lukkede sløyfer av Feynman-diagrammene , der de avbryter bidraget fra overflødige frihetsgrader til vektorpotensialene. Slik at løkkediagrammet viser et beløp som er motsatt bidraget fra (ifølge statistikk, boson ) vektorfelt , må åndefeltene adlyde fermionisk statistikk. Så de bryter formelt setningen om spinnstatistikken , men dette er irrelevant fordi de ikke tilsvarer noen fysiske partikler. I tilfelle av kvante chromodynamics , de er komplekse skalarfelt (indeksen a betegner deres grad av farge frihet, det vil si verdier i Adjoint representasjoner av den kalibrerings gruppe , slik som den av vektoren potensielle felt ). I det svake samspillet er det tre forskjellige åndefelt som tilsvarer de tre svake målebosonene.

For Yang-Mills-felt som kvantekromodynamikk er deres bidrag til Lagrangian :

For rent abeliske målerteorier som kvanteelektrodynamikk , hvor er, kobles åndefeltene og gir ikke noe bidrag til Lagrangian. I teorier med gjenværende abelian gauge teori, for eksempel elektrosvak i standardmodellen, hvoretter et brytningsmiddel med nåtid, kobles spøkelsen bare sammen med deres tilsvarende bosoner, men ikke av kalibreringen og Goldstone-bosoner den brøkdel.

Akkurat som propagatorene til kalibreringsbosonene, er propagatorene og koblingene til Faddejew-Popow-åndene avhengig av den valgte kalibreringen . Ved enhetskalibrering får de svake åndene en uendelig stor masse og kobles derved fra de andre partiklene. I kvantekromodynamikk kan valget av Arnowitt-Fickler-kalibrering brukes til å koble av ånder.

hovne opp

  1. LD Faddeev, VN Popov: Feynman-diagrammer for Yang-Mills-feltet . I: Phys. Lett. B . teip 25 , nei. 1 , 1967, s. 29 , doi : 10.1016 / 0370-2693 (67) 90067-6 .

Opiniones de nuestros usuarios

Jane Næss

Endelig en artikkel om Faddeev Popov spøkelser som er gjort lett å lese.

Jens Christensen

Det er en god artikkel om Faddeev Popov spøkelser. Den gir nødvendig informasjon, uten utskeielser.

Elin Davidsen

For de som meg som leter etter informasjon om Faddeev Popov spøkelser, er dette et veldig godt alternativ.