Vietnamkrigen og dens følger

Religion og filosofi

Vietnamkrigen var en lang og brutal krig som varte fra 1955 til 1975, mellom Nord-Vietnam og sørvietnamesiske kommunistiske geriljaholdninger, og Sør-Vietnam og USA-ledede styrker fra Australia, New Zealand og Sør-Korea. Krigen hadde alvorlige følger for Vietnam, USA og resten av verden, og endret radikalt folks syn på krig og internasjonale konflikter.

Bakgrunn for krigen

I 1945 var Vietnam en fransk koloni, men etter andre verdenskrig ønsket vietnameserne å frigjøre seg fra kolonimakten og opprette sin egen vietnamesiske stat. Etter flere år med kamp og uro ble landet delt i to, med kommunistisk styre i Nord-Vietnam og et pro-vestlig styre i Sør-Vietnam.

Den kalde krigen hadde satt sitt preg på verden, og USA så på kommunistene som en trussel mot friheten og demokratiet. Ideologiske forskjeller og frykt for spredning av kommunisme førte til at USA blandet seg inn i konflikten og støttet Sør-Vietnam med økonomisk og militær hjelp.

Men krigen var ikke isolert til Vietnam. Det var en del av en større konflikt over hele verden, det var en kamp mellom øst og vest, mellom kommunisme og demokrati. Krigen ble en del av den kalde krigen, og verden var delt i to blokker, med USA og deres allierte i Vesten, og Sovjetunionen og deres allierte i Østen.

USA sin innsats i krigen

USA anså kampen i Vietnam som en del av sin plikt til å stoppe kommunismen, og sendte derfor store antall soldater til Vietnam for å støtte Sør-Vietnam. USA var ikke interessert i en defensiv krig, men ønsket å gå på offensiven og overvinne fienden. Deres strategi var å angripe Vietcong geriljaholdninger, som hadde tilholdssted i landsbyene i Sør-Vietnam, og deres forsyningslinjer. USA brukte kraftige bomber og kjemiske midler for å desimere fiendens geriljaholdninger, men det hadde også alvorlige konsekvenser for sivilbefolkningen og miljøet.

USA var ikke forberedt på den brutale naturen av geriljakrigføring og ble dessuten mistenksomme overfor Sør-Vietnams egne ledere og deres vilje til å kjempe. Krigen viste seg å bli langt mer fatalt og kostbar enn amerikanerne hadde forventet, og de klarte aldri å utvikle en strategi som ville føre til seier.

Den vietnamesiske erfaringen

Vietnamkrigen var sannsynligvis den mest traumatiske opplevelsen i Vietnams moderne historie. Millioner av mennesker mistet livet, og ødeleggelsen av landsbyer og byer var helt enorm. Det var en sykdomsfremkallende konflikt som gjorde at mange bar om på de psykologiske følgene i årtier etter.

Hjemmefronten var også rammet av krigen. Regjeringen i Nord-Vietnam ble ikke spart, og mange ble arrestert og satt i fengsel på grunn av deres politiske syn på krigen. Menneskerettighetene ble ikke respektert, og mange ble bortført og fengslet av USA og deres allierte.

Krigens ettervirkninger

Vietnamkrigen hadde store konsekvenser for både USA og resten av verden. USA hadde brukt store mengder ressurser på krigen, og kostnadene ble etter hvert umulige å bære. Landet var i lang tid preget av en følelse av nederlag, og det ble preget av en generell mistro til regjeringen og deres beslutninger.

Oppgjøret med Vietnamkrigen bidro også til å endre folks oppfatning av krig i USA. Krigen begynte å bli sett i et negativt lys, og motstanden mot krigen økte. Vietnamkrigen ble den første krig i USA der amerikanere tvilte på legitimiteten av sin egen regjerings politikk.

De økonomiske konsekvensene for Vietnam var også alvorlige. Krigens ødeleggelse gjorde at landet måtte arbeide hardt for å bygge opp igjen landet. Krigen førte også til en forverring av mellom- og langtidsforholdet mellom USA og Vietnams kommunistiske regjering.

Oppsummering

Vietnamkrigen var en brutal og langvarig konflikt som påvirket millioner av mennesker både i USA og Vietnam. Krigen var på mange måter en del av den større konflikten mellom øst og vest som preget verden på det tidspunktet. Krigen hadde alvorlige konsekvenser for økonomien, menneskerettigheter og miljøet, og endret folks syn på krig og internasjonale konflikter.