Prosentregning

Prosentregning – en guide til både ungdomsskolen og videregående

Prosentregning er en viktig del av matematikken, og er et område som blir mye brukt både i ungdomsskolen og videregående. For mange kan det være utfordrende å forstå prosentregning, men med litt øving og forståelse kan man mestre dette området på en god måte. I denne artikkelen vil vi se på hva prosentregning er, hvordan man kan regne ut prosenter og ulike eksempler på bruk av prosentregning.

Hva er prosentregning?

Prosentregning er en matematisk utregning som angir en andel av en helhet. Prosenter bruker symbolet %, og kan brukes til å sammenligne ulike størrelser på en enkel måte. For eksempel kan man bruke prosent til å regne ut hvor mye man har spart på å kjøpe noe på tilbud, eller hvor stor prosentvis økning det har vært i en bedrifts inntekt.

Som nevnt er prosentregning en andel av en helhet, og dette kan for eksempel være uttrykt som en brøk eller en desimal. En prosent som angir en tredjedel er det samme som 33,3%, som igjen tilsvarer 0,33.

Hvordan regne ut prosenter?

Det finnes flere måter å regne ut prosentvis endring og prosent på, blant annet prosentfaktor, prosentvis økning og prosentvis reduksjon.

Prosentfaktor brukes for å regne ut prosentvis reduksjon eller økning. Prosentfaktoren er det samme som prosentvis endring delt på 100, for eksempel er prosentfaktoren 0,25 det samme som å si at det er en prosentvis økning på 25%.

En annen måte å regne ut prosentvis økning eller reduksjon er ved å bruke formlene:

Prosentvis økning = (ny verdi - gammel verdi) / gammel verdi *100
Prosentvis reduksjon = (gammel verdi - ny verdi) / gammel verdi *100

Eksempler på bruk av prosentregning

Prosentregning kan brukes i en rekke situasjoner, og er spesielt relevant for økonomi, statistikk og markedsføring.

Et eksempel på bruk av prosentregning er ved å regne ut hvor stor økning det har vært i en bedrifts inntekter. Hvis en bedrift har hatt en inntekt på 100 000 kroner i fjor, og i år har en inntekt på 120 000 kroner, kan man regne ut prosentvis økning slik:

Prosentvis økning = (ny verdi - gammel verdi) / gammel verdi *100
Prosentvis økning = (120 000 - 100 000) / 100 000 *100
Prosentvis økning = 20%

Dette viser at bedriftens inntekt har økt med 20% fra i fjor til i år.

Et annet eksempel på bruk av prosentregning er ved å regne ut hvor stor avslag man får på en vare som er på tilbud. Hvis en vare har en originalpris på 500 kroner, men er på tilbud med 25% avslag, kan man regne ut den nye prisen slik:

Prosentfaktor = 1 - (prosentvis reduksjon / 100)
Prosentfaktor = 1 - (25 / 100)
Prosentfaktor = 0,75

Ny pris = gammel pris * prosentfaktor
Ny pris = 500 * 0,75
Ny pris = 375 kroner

Dette viser at varen med originalpris på 500 kroner nå er på tilbud til 375 kroner.

Oppsummering

Prosentregning er en viktig del av matematikken, og er et område som blir mye brukt både i ungdomsskolen og videregående. Det er viktig å forstå hva prosentregning er, hvordan man kan regne ut prosenter og ulike eksempler på bruk av prosentregning. Gjennom øving og forståelse kan man mestre prosentregning på en god måte.