Nordlyset og Nordlyskorona

Nordlyset og Nordlyskorona

Nordlyset og Nordlyskorona

Nordlyset, også kjent som Aurora Borealis eller polarlyset, er en av naturens mest spektakulære fenomener. Det oppstår når ladete partikler fra solen kolliderer med atmosfæren over polområdene, og skaper en lysende dans av farger og mønstre på nattehimmelen.

I tillegg til selve nordlyset, finnes også noe som kalles Nordlyskoronaen. Dette er et atmosfærisk fenomen som oppstår i høyere luftlag enn selve nordlyset, og som kan sees som en lysende ring rundt nordlyset når det er på sitt sterkeste.

I dette artikkelen skal vi se nærmere på både nordlyset og Nordlyskoronaen. Vi vil se nærmere på hva som forårsaker disse fenomenene, hvordan de opptrer, og hvilke forskjellige farger og mønstre som kan sees.

Hva forårsaker nordlyset?

Nordlyset oppstår når ladete partikler fra solen treffer jordens magnetfelt og atmosfære. Disse partiklene er opprinnelig fra solas korona, og blir kastet ut i det ytre rommet under solstormer og solflekker.

Når disse ladete partiklene treffer jordens magnetfelt og får energi fra dette, vil de begynne å bevege seg langs magnetfeltlinjene ned mot polområdene. Når partiklene treffer atmosfæren, vil de kollidere med molekyler av oksygen og nitrogen, og gi fra seg energi i form av lys.

Hvor og når kan man se nordlyset?

Nordlyset kan sees over polområdene på begge sider av jordkloden, i områder som kalles aurorasonene. På den nordlige halvkule faller aurorasonen sammen med nordlysovalen, som ligger omtrent på samme breddegrad som Alaska, Nord-Norge og deler av Russland.

Nordlyset kan sees når det er mørkt nok til at himmelen er svart, og når solstormaktiviteten er høy nok til å sende ladete partikler mot jorden. Dette skjer vanligvis mellom september og april på den nordlige halvkule.

Hvilke farger og mønstre kan man se?

Nordlyset kan ha mange forskjellige farger og mønstre, avhengig av hvilke partikler som kolliderer med atmosfæren og hvilken høyde de befinner seg på.

De vanligste fargene er grønt, rosa og lilla. Grønt nordlys skyldes at ladete partikler kolliderer med oksygenmolekyler på en høyde av rundt 100-150 km over bakken. Rosa og lilla nordlys skyldes at partikler kolliderer med atmosfæren på en høyde mellom 60 og 100 km.

I tillegg til farger, kan nordlyset også ha mange forskjellige mønstre og former. Det mest vanlige er å se bånd av nordlys som beveger seg horisontalt over himmelen. Disse båndene kan også bøye seg og krølle seg, og skape mer komplekse formasjoner.

Hva er Nordlyskoronaen?

Nordlyskoronaen er en lysende ring av atmosfærisk gass som omgir nordlyset når det er på sitt sterkeste. Denne ringen er dannet av oksygengass som er ionisert av de samme ladete partiklene som skaper nordlyset.

Nordlyskoronaen befinner seg på en høyere høyde enn nordlyset selv, omtrent mellom 300 og 500 km over bakken. Denne atmosfæriske ringen kan være synlig som en grønn eller rosa glød rundt nordlyset når det er på sitt sterkeste.

Hvordan opptrer Nordlyskoronaen?

Nordlyskoronaen er ikke alltid synlig, og opptrer kun når nordlyset er på sitt sterkeste. Når nordlyset blir svakere eller forsvinner, forsvinner også Nordlyskoronaen.

Nordlyskoronaen oppstår når ladete partikler kolliderer med oksygengass i et smalt sjikt i atmosfæren, som kalles ionosfæren. Dette skjer på en høyde mellom 100 og 300 km over bakken. De ioniserte oksygengassene beveger seg deretter oppover i atmosfæren, og skaper ringen av lysende gass som kalles Nordlyskoronaen.

Kan man forutsi nordlyset?

Det er vanskelig å forutsi nøyaktig når nordlyset vil oppstå, og hvor sterkt det vil være. Men det er mulig å overvåke solaktiviteten og magnetfeltet, og dermed gi en indikasjon på når det er større sjanser for nordlys.

Det finnes også flere nettsider og apper som gir varsling om nordlyset, basert på data og observasjoner fra forskjellige nordlysstasjoner rundt om i verden.

Konklusjon

Nordlyset og Nordlyskoronaen er to av de mest spektakulære fenomenene på nattehimmelen. Nordlyset oppstår når ladete partikler fra solen kolliderer med atmosfæren over polområdene, og skaper en dansende lysende show av farger og mønstre. Nordlyskoronaen er en lysende ring av atmosfærisk gass som omgir nordlyset når det er på sitt sterkeste.

Selv om det er vanskelig å forutsi nøyaktig når nordlyset vil oppstå, og hvor sterkt det vil være, kan man overvåke solaktiviteten og magnetfeltet for å gi en indikasjon på når det er større sjanser for å se nordlys. Men uansett når eller hvor sterkt nordlyset er, er det et uforglemmelig syn som gir oss en fornyet takknemlighet for naturens skjønnhet og mysterier.