Læringsstrategier for å huske vokabular

Religion og filosofi

Å huske vokabular kan være en vanskelig og tidkrevende oppgave for mange elever. Det kan være spesielt utfordrende for de som lærer et fremmedspråk eller må memorere store mengder informasjon til en test. Heldigvis finnes det en rekke effektive læringsstrategier som kan hjelpe elever med å huske vokabular. La oss se på noen av dem.

1. Bruk assosiasjoner

Mennesker husker ting bedre når de er koblet til andre ting som allerede er lagret i minnet. Å bruke assosiasjoner kan hjelpe elever med å huske nye ord. For eksempel, ved å knytte et fremmed ord til et bilde eller lyd som eleven allerede er kjent med, kan det bli lettere å huske betydningen av det nye ordet. Det kan også være nyttig å knytte et ord til en person eller hendelse i ens liv.

2. Gjenta og øve

Som med alt annet, så blir man bedre med øvelse. Å gjenta vokabularet flere ganger kan hjelpe elever med å lagre ordene i langtidshukommelsen. Å lage en liste eller ha en partner som kan quizze eleven på ordene kan også bidra til å styrke hukommelsen.

3. Kombiner nye ord med gamle

En annen effektiv strategi for å huske vokabular er å koble nye ord med gamle. For eksempel, om eleven allerede kjenner til ordet 'hund', kan man koble det nye ordet 'katt' til 'hund' for å huske det bedre. Det er lettere å huske nye ord når de er databehandlet og det er en relasjon mellom dem.

4. Lag en setning

En annen måte å huske vokabular på er å lage en setning som inkluderer det nye ordet. Jo mer absurd eller minneverdig setningen er, jo mer sannsynlig vil eleven huske det nye ordet. For eksempel, "Elefanten spilte piano på stranda" kan hjelpe eleven med å huske ordene 'elefant', 'piano' og 'stranda'.

5. Benytt teknologiske hjelpemidler

Det finnes flere apper og nettsider som kan hjelpe elever med å huske vokabular. Quizlet er en populær app som lar elever lage flashcards og quizze seg selv. Memrise er også en populær app som bruker en rekke visuelle øvelser for å hjelpe elever med å memorere ordboken.

6. Lær ordene i kontekst

Det er lettere å huske vokabular når det er lært i sammenheng med kontekst. Å lære ordene når man leser tekster eller hører på taler vil gjøre det lettere å forstå bruken og betydningen av ordet. Det er mer sannsynlig at elever kan huske et ord om det har en betydning i en setning, enn å bare huske ordet uten noe form for kontekst.

7. Ta pauser

Å ta pauser når du memorere vokabular kan også bidra til å forbedre hukommelsen. Forskning viser at hjernen trenger tid til å konsolidere informasjonen som er lært. Å ta pauser på 10-15 minutter kan gi hjernen tid til å bearbeide og lagre den nye informasjonen.

Oppsummering

Huske vokabular krever tid, hengivenhet og strategi. Ved å bruke strategier som å bruke assosiasjoner, gjenta og øve, kombinere nye ord med gamle, lage en setning, benytte teknologiske hjelpemidler, lære ordene i kontekst og ta pauser, kan elever forbedre sjansene for å huske det nye vokabularet. Det er verdt å huske at hver elev har forskjellige læringsstile, prøv ut hva som fungerer best for deg og pass det inn i din studieplan. Med litt øvelse og tålmodighet, kan du helt sikkert forbedre din evne til å huske vokabular.