Begrepet kolonialisme og dess virkninger

Religion og filosofi

Begrepet kolonialisme og dess virkninger

Kolonialisme er en form for politisk og økonomisk undertrykkelse som ble utøvd av europeiske nasjoner mellom det 16. og det 20. århundre. Dette fenomenet hadde vidtrekkende konsekvenser for de landene som ble kolonisert, og noen av disse konsekvensene eksisterer fortsatt i dag. I dette innlegget skal vi se nærmere på hva ender kolonialismen hadde, både for kolonisatorene og de koloniserte.

En kort historie om kolonialismen

Kolonialismen startet som en del av Europas utforskning av verden og deres forsøk på å etablere handelsruter til Asia. Dette førte til at de seilte til land som Portugal og Spania dominerte. De begynte å kolonisere og underlegge seg disse områdene, som inkluderte land i Afrika, Amerika og Asia.

Denne formen for kolonialisme ble kjent som den tidlige kolonialismen. På denne tiden var hensikten å utvide egen rikdom og makt, ved å erobre land og ressurser. Dette ble ofte gjort med makt, vold og brutalitet. Koloniseringen var også basert på den antagelsen om at de europeiske folkeslagene var overlegne, og at de i utgangspunktet skulle sivilisere og kristne folkene de koloniserte.

Senere utviklet det seg en annen mer subtil type kolonialisme, som kan beskrives som den moderne kolonialismen. Dette uttrykket refererer til strategier og praksiser som ble brukt av kolonialismens motstandere, som ønsket å nedlegge dette systemet. Noen strategier som ble brukt var å bruke vestlig kunnskap og teknologi til å endre samfunnene de tilhørte, såvel som å benytte seg av internasjonale organisasjoner og media.

Virkningene av kolonialismen

Kolonialismen påvirket både de koloniserte og kolonisatorene. For de første førte kolonialiseringen til etableringen av hierarkiske rasemessige skillelinjer mellom de hvite europeerne og de svarte, brune og gule menneskene. Dette førte til den fremmedgjøringen og marginaliseringen av ikke-europeiske kulturer og praksiser, og førte til utbredt rasisme og diskriminering i de kolonialiserte områdene.

I tillegg førte koloniseringen til omveltninger i den økonomiske ordenen, som igjen skapte betydelig sosial og økonomisk uro. Det kom også til en en stor tap av lokal kultur og språk som følge av kolonialiseringen. Som et resultat av dette ble mange språk og tradisjoner som hadde blitt praktisert i tusenvis av år, nærmest utryddet.

På den andre siden hadde kolonialismen også en stor innvirkning på de europeiske landene som utførte koloniseringen. De ble i realiteten de dominerende maktene på verdensscenen og oppnådde økt politisk og økonomisk innflytelse over hele verden. Disse suksessene varte i mange år og sørget for at de europeiske nasjonene var blant de mest innflytelsesrike maktene i verden.

Likevel var ikke kolonialismen uten negative konsekvenser for de europeiske landene heller. For eksempel brøt det ut flere opprør og uroligheter i de overherrene de landene som ble kolonisert. Dette inkluderte også motstand fra de koloniserte selv, såvel som bevegelser for uavhengighet i de koloniserte områdene.

Kolonialisme og dagens samfunn

Selv om kolonialismen formelt endte på midten av 1900-tallet, har dens innvirkning fortsatt å påvirke verden helt til i dag. For eksempel har de samme kulturelle og økonomiske skillelinjene som ble etablert under kolonialiseringen, fremdeles vedvart i dagens samfunn. Mange land i den tredje verden sliter med underutvikling og den sosiale urettferdigheten som førte til dette.

Selv om regjeringene i dagens samfunn anerkjenner betydningen av å gi støtte til tidligere kolonialiserte land, eksisterer det fortsatt en form for ulikhet mellom tidligere koloniserende og koloniserte land. Selv om man prøver å gi tidligere koloniserte land en viss form for støtte, skjer dette uten at man tar i betraktning de omfattende konsekvensene som ble skapt som følge av kolonialiseringen.

Konklusjon

Kolonialismen var et alvorlig fenomen i verdenshistorien, og påvirket alle samfunn som ble utsatt for denne formen for undertrykkelse. De innvirkningene som ble skapt som følge av kolonialiseringen, har fortsatt å påvirke verden i dag og preger mange av dagens mest alvorlige problemene. Derfor er det viktig å se nærmere på hva som ble skapt som følger av kolonialiseringen, å erkjenne dens feil og adressere disse for å skape en mer rettferdig og inkluderende verden for alle.