Underklasse (taksonomi)

I biologi er en underklasse en kategori (nærmere bestemt en taksonomisk rangering ) av den vitenskapelige klassifiseringen av levende organismer . Det er en mellomkategori, mellom klasse og orden . I noen tilfeller er det ytterligere underavdelinger av underklassene av høyere orden enn rekkefølgen: infraklassen og superordener . Underklasser av planter , alger og sopp har suffiksene henholdsvis -idae , -phycidae og -mycetidae . Et eksempel på en underklasse er Theria , som mennesket tilhører .