Anmeldelse

Anmeldelsen er en vurderende og fortolkende tekst av et litterært , vitenskapelig eller kunstnerisk verk (som en film , et teater- og musikkverk ), hvis innhold og estetiske aspekter analyseres . Anmeldelser er vanligvis rettet mot et stort publikum og publiseres i magasiner, aviser eller nettsteder. Begrepet stammer fra det latinske verbet rĕcensēre og betyr "å undersøke", "å gjennomgå", "å reflektere".

Beskrivelse

En anmeldelse består av følgende elementer:

Anmeldelser av teatralske og musikalske verk fungerer som en hjelp i valget av visse hendelser, og gir en oppsummering, en kritikk og noen ganger en avstemning. Timing er viktig: artikkelen må komme ut nær seriens debut.
I den vitenskapelige litteraturen er formålet med gjennomgangen å undersøke innholdet i vitenskapelige arbeider og lage et sammendrag av dem ved å sammenligne dem med andre eksisterende publikasjoner om samme emne.

I filologi

Gjennomgangen er en av fasene i tekstkritikkprosessen, basert på analyse av manuskripter og eldgamle kilder.

I andre områder

Konseptet med anmeldelser har også utvidet seg til andre områder: magasiner, bøker og selskaper som utelukkende omhandler anmeldelser av restauranter , hoteller og bedrifter generelt er veldig populære.

Med bruken av digitalt har det blitt opprettet spesialiserte nettsider angående teknologianmeldelser samt Youtube - kanaler og sider i ulike sosiale nettverk .

Relaterte elementer

Andre prosjekter

Eksterne lenker