Teoretisk informatikk

Teoretisk informatikk er en gren av informatikk og matematikk som angår de mer abstrakte og matematiske aspektene ved beregning , slik som beregningsteori , programmeringssemantikk og beregningskompleksitetsteori . Den første studerer hva som generelt kan beregnes gjennom algoritmer , den andre tingen og hvordan den beregnes av en spesifikk algoritme, den tredje ressursene den trenger. Til tross for at de ikke har et eneste emne som emne, utgjør forskerne ofte en kompakt undergruppe innen informatikere.

Beskrivelse

Definisjon

ACM Special Interest Group on Algorithms and Computation Theory ( SIGACT ) definerer teoretisk informatikk som "den formelle analysen av effektive beregnings- og beregningsprosesser". [1]

SIGACT selv uttaler at teoretisk databehandling "inkluderer et bredt spekter av emner, inkludert algoritmer, datastrukturer, beregningskompleksitet, parallell og distribuert beregning, sannsynlighetsberegning, kvanteberegning, automatteori, informasjonsteori, kryptografi, semantikk og programverifisering, utenatlæring, beregningsorientert biologi, beregningsøkonomi, beregningsgeometri, beregningstallteori og algebra. Arbeid i dette feltet er ofte preget av dets vektlegging av matematiske teknikker og strenghet." [1]

Organisasjoner

Publikasjoner og nyhetsbrev

Konferanser

Merknader

  1. ^ a b SIGACT, ACM SIGACT , på sigact.org . Hentet 6. februar 2021 .

Bibliografi

Andre prosjekter

Eksterne lenker