Gurzil

Gurzil eller Agurzil , i mytologien til de gamle berbere , var en krigsguddom . Mens han var i fønikisk mytologi var han guden for kamp og blodtørst og beskytter av gladiatorer.

I berberreligionen antok Gurzil formen av en okse, som den nomadiske Laguatani-stammen "slapp ut" i kamp; på denne måten ble guddommelighet assosiert med krig [1] . Han ble senere identifisert som en sønn av Amon [2] .

I det sjette århundre e.Kr. skrev Corippus at Ierna, leder av Berber-stammen til Laguatani, samt en yppersteprest i Gurzil, brakte sin gud i kamp mot bysantinene . Etter at berberne ble beseiret, flyktet Ierna og tok med seg det "hellige bildet" av Gurzil, men ble tatt til fange og drept, og relikvien ødelagt. Et tempel i ruinene av den gamle romerske byen Gerisa i Libya kan ha blitt viet til Gurzil, og navnet på selve byen kan ha sammenheng med navnet hans.

Merknader

  1. ^ Berber Mythology , liste over libyske mytologiske guddommer
  2. ^ ibid.