Konfigurasjon (IT)

Med konfigurasjon , i informatikk , mener vi modifisering av funksjonsegenskapene til en programvare (f.eks . programmer eller et operativsystem ) når den er installertdatamaskinen , ved å angi passende parametere for brukeren din. Et spesielt tilfelle av konfigurasjon er herdingen , det vil si konfigurasjonen for sikkerheten til systemet.

Beskrivelse

Konfigurasjonskonseptet gjelder også mye i systemfeltet for programvaren som finnes på maskinvaremaskiner , for eksempel på de ulike nettverksenheter , servere , brannmurer osv. av en telematisk nettverksinfrastruktur , som den representerer, sammen med installasjons- og overvåkingsfasen, den typiske administrasjonsoperasjonen utført av en eller flere systemadministratorer og nettverksadministratorer (kalt "systemingeniører").

Bruk

I noen tilfeller er konfigurasjonen nødvendig for at det installerte programmet skal fungere riktig, i andre, med mindre annet er spesifisert av installatøren, brukes en standard (eller standard) konfigurasjon . Når du konfigurerer et program eller en applikasjon for å tilpasse det (ofte strengt grafiske) ønsker til en sluttbruker, snakker vi om tilpasning . Vanligvis lagres konfigurasjonsinnstillingene og parameterne i spesifikke konfigurasjonsfiler som leses av programvaren ved oppstart. Disse parameterne er ofte synlige i den relevante programvaredokumentasjonen .

Relaterte elementer